Transfer technologii, czyli sprzedaż praw badawczych

Transfer technologii, czyli sprzedaż praw badawczych

Transfer technologii, czyli sprzedaż praw badawczych
luty 05
10:20 2022

Transfer technologii lub praw własności intelektualnej do spółek tworzonych z podmiotami prawnymi może nastąpić na podstawie wykonania darowizny, zamiany lub ustanowienia użytkowania. Zobacz, na jakiej zasadzie następuje sprzedaż praw badawczych i ich licencjowanie. 

Najczęściej spotyka się następujące sposoby transferu technologii: sprzedaż, wniesienie aportu lub ustanowienie licencji. Ekspert transferu technologii może pośredniczyć w transferze technologii. Uczestniczy wówczas w kontaktach pomiędzy dostarczycielami technologii, a firmami, pragnącymi skorzystać z nowatorskich rozwiązań.

Licencja praw badawczych i praw naukowych

Przychodem instytutu naukowego lub uczelni z tytułu udzielenia licencji na korzystanie z praw badawczych jest wartość otrzymanego wynagrodzenia, czyli opłata licencyjna. Jednostka naukowa powinna rozpoznać przychód uzyskany z tytułu świadczenia usług w postaci udzielenia licencji na korzystanie z wyników badawczych w chwili wykonania usługi. Może to nastąpić najpóźniej w dniu wystawienia faktury lub uregulowania należności. Licencja praw naukowych upoważnia do korzystania przez dany podmiot z wyników prac badawczych w określonym zakresie. Instytut nie musi od razu sprzedawać wynalazku, lecz udzielić możliwości korzystania z licencji.

Sprzedaż praw badawczych

Przychodem ze sprzedaży praw badawczych jest wartość prawa majątkowego wyrażona w cenie określonej w umowie. W przypadku sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych, które nie zostały całkowicie zamortyzowane podatkowo, do kosztów uzyskania przychodu można wliczyć wydatki poniesione na nabycie i wytworzenie we własnym zakresie tych wartości, zmniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych.

Opodatkowanie prac badawczych

Naukowcy zatrudnieni w uczelni publicznej lub instytucie PAN mogą nabywać prawo do wyników prac B+R opracowanych w ramach stosunku pracy. Naukowcy nie stają się podatnikami VAT z tytułu nabycia tych praw, ponieważ są jedynie beneficjentami takiej czynności. Czynność naukowca może podlegać opodatkowaniu VAT, jeśli okoliczności świadczą o tym, że jest ona wykonywana w sposób stały.

Wyniki prac b+r jako składnik wartości niematerialnych i prawnych

Wartości niematerialne i prawne są przedstawiane w bilansie jako składniki aktywów trwałych. Rozróżnienie pomiędzy pracami badawczymi, a pracami rozwojowymi prowadzi do podziału na koszty i aktywa. Część nakładów jest wykazywana jako koszty, a część jako aktywa.

 

POWIĄZANE ARTYKUŁY

KATEGORIE

OSTATNIE KOMENTARZE

I w końcu mam to co chciałam dzięki BLOGTITLE [...]

DZIĘKUJĘ ZA ŚWIETNĄ OBSŁUGĘ I PRZEMIŁĄ ATMOSFERĘ. !!!!! SZCZERZE POLECAM !!!!! [...]

Każdy budowlaniec który w końcu stawia swoje cztery kąty w końcu musi dojść do momentu [...]

Witam serdecznie, zdecydowanie wybieram diody led. Są po pierwsze znacznie mniejsze o innych żarówek i [...]