Komercjalizacja b +r w pigułce

Komercjalizacja b +r w pigułce

Komercjalizacja b +r w pigułce
styczeń 27
09:40 2022

Czym jest komercjalizacja b+r ? Jest spowodowaniem, że coś ma potencjalną wartość i zdolność przynoszenia zysku. Proces polega na upowszechnieniu innym podmiotom nowego wynalazku, produktu, metody w celu uzyskania korzyści.

Twórcy wyników b+r mogą je komercjalizować wraz z jednostką, z której ramienia występują (instytut naukowy, uczelnia, jednostka naukowa PAN itp.) Twórca wyników prac dotyczących badań i rozwoju  nabywa do nich wszelkie prawa. Jednostka nabywa wszelkie prawa do wyników prac B+R stworzonych przez pracodawców, jednak twórcy mogą być współuprawnionymi do takich praw, jeśli stanowi tak umowa.

Metody komercjalizacji b+r

Komercjalizacja badań naukowych może odbywać się poprzez sprzedaż praw do wyników badań oraz poprzez udzielanie licencji na korzystanie z nich. Może to także przybierać formy dystrybucji produktów.

Prawa autorskie

Korzystanie i komercjalizacja b+r, do których prawa przysługują więcej niż jednemu podmiotowi, zależą od tego, czy wyniki są chronione prawem autorskim.  Współtwórcy mogą różnie regulować wielkość udziałów poszczególnych twórców. Każdy z twórców może wykonywać prawo autorskie do części utworu bez uszczerbku dla praw pozostałych twórców. Ważny jest podział korzyści uzyskanych z określonego rozwiązania, które podlega praw własności przemysłowej. W takiej sytuacji każdy z uprawnionych ma prawo do odpowiedniej części korzyści. Korzyści należy podzielić pomiędzy twórców, proporcjonalnie do ich udziałów w wynalazku.

Ścieżka komercjalizacji b+r

Pod pojęciem komercjalizacji bezpośredniej należy rozumieć jako sprzedaż wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z wynikami albo ich oddawaniem do użytkowania. Obejmowanie lub nabywanie udziałów lub akcji w spółkach w celu wdrożenia wyników jest komercjalizacją pośrednią. Aby określony podmiot mógł komercjalizować wyniki badania w sposób pośredni, musi utworzyć w tym celu spółkę celową. Może ona być utworzona w formie jednoosobowej spółki kapitałowej. Aport do spółki celowej można wnieść w całości lub w części w postaci wyników badań naukowych będących wynalazkiem, wzorem przemysłowym lub know-how związanym z wynikami. Ostatnią ścieżką komercjalizacji jest komercjalizacja z udziałem jednostki naukowej lub naukowca.

POWIĄZANE ARTYKUŁY

KATEGORIE

OSTATNIE KOMENTARZE

I w końcu mam to co chciałam dzięki BLOGTITLE [...]

DZIĘKUJĘ ZA ŚWIETNĄ OBSŁUGĘ I PRZEMIŁĄ ATMOSFERĘ. !!!!! SZCZERZE POLECAM !!!!! [...]

Każdy budowlaniec który w końcu stawia swoje cztery kąty w końcu musi dojść do momentu [...]

Witam serdecznie, zdecydowanie wybieram diody led. Są po pierwsze znacznie mniejsze o innych żarówek i [...]